EnglishEnglish
??ste?
??ste?

? s???es? t?? a?d????? ?µ?da?¨

????.????T????S-?????????S ???S??S????S ??????-???T?S ????????? ?????????S ??S?????S--G??.???.?????????S G?O?G?S-???????????S ??????S- ????SF????S??S -??S???????S ????S,????????S ?O?.(?F),???????S ?????????S,????????????S???? G?O?G?S,???S???S???S ????,??????????S ?.,??F?????S ???????S,S?F?????S ???.,S???????????S ????,?S???????S ???,?OS??????S ??F???(?F),????O????S ?.,?O?????S ?O?.,???????????S ?????S,?O??????S ???.,?S???????S ?O?.,??????????S FO??S,??S???S ??????, G????S ????G?O??S. 


Αναστασιάδης Μιχαήλ ( Προπονητής-Τεχνικός Διευθυντής Ακαδημίας)
Αναστασιάδης   Μιχαήλ ( Προπονητής-Τεχνικός Διευθυντής Ακαδημίας)
Περπερίδης Γιώργος(Γεν.Αρχηγός)
Περπερίδης Γιώργος(Γεν.Αρχηγός)
Παπαδόπουλος Λάζαρος(Γεν.Αρχηγός)
Παπαδόπουλος Λάζαρος(Γεν.Αρχηγός)
Παμπορίδης Βασίλης (Β' Προπονητής)
Παμπορίδης Βασίλης (Β' Προπονητής)
Ντουντούκης Κων/νος
Ντουντούκης Κων/νος
Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος
Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος
Γιαξής Παναγιώτης
Γιαξής Παναγιώτης
Κεσίδης Αβραάμ
Κεσίδης Αβραάμ
Ιωαννίδης Δημήτρης
Ιωαννίδης Δημήτρης

1 - 9 / 23


Alexandros Sports Center
  • 1ο χιλ. Κιλκίς - Θεσσαλονίκης
  • Κιλκίς - 61100
  • Τηλ.: 23410 70313
  • Κιν.: 6932 234029, 6944 351456
W3CHtml5 W3CWCAG

Θα μας βρείτε ακόμη